Przejdź do treści

Sieci

1. PEC Tychy

 • Likwidacja kotłowni Wilkowyje – podłączenie dzielnicy do miejskiego systemu ciepłowniczego
  Sieci ciepłownicze w/p
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej na wyjściu z Tauron Ciepło sp.z o.o. Zakład Wytwarzania, Tychy 2xDN700 i 2xDN600 z rur preizolowanych
 • Budowa sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków w rejonie ul. Orzeskiej, Moniuszki, Cieszyńskiej oraz osiedla Zośka w Łaziskach Górnych
 • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej – Kwiatowa, Sienkiewicza, Dworcowa, Chopina w Łaziskach Górnych
 • Likwidacja grupowego SWC H-5 Tychy, przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. H-5 wraz z przyłączami
 • Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Północ w rejonie ul. Begonii i Bema, DN400
 • Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Południe II wzdłuż ul. Piłsudskiego od komory KR-5 do ul. Tischnera w Tychach, 2xDN600
 • Przebudowa przesyłowej sieci ciepłowniczej Północ w rejonie skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Grota-Roweckiego (2xDN500), Tychy
 • Włączenie węzłów cieplnych zasilanych z miejskiej sieci cieplnej wysokoparametrowej do istniejących sieci wewnętrznych zasilanych z kotła gazowego lub węglowego, Tychy
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN300, w okolicy ronda Strefowego, Tychy
 • Modernizacja sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN600 – sieć przesyłowa Południe I w Tychach
 • Przebudowa osiedlowej sieci c.o. W/P 2x250 od KR-X Magistrali Północ do KR (przy Schodach os. D-3) wraz z przyłączami do budynków os. D-3 w Tychach

 

2. Sosnowieckie Wodociągi

 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zuzanny, Leśnej, Małe Zagórze, Malewicza, Makowskiego
 • Przebudowa sieci wodociągowej ul. Porębskiej, Dobrzańskiego
 • Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Porębskiej, Dobrzańskiego i Kleeberga
 • Przekierowanie odprowadzenia ścieków z przepompowni Cedler (budowy tłoczonego rurociągu kanalizacji sanitarnej) w Sosnowcu
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnej ø 1000 w Sosnowcu, ul. Żeromskiego
 • Przebudowa sieci wod. - kan. z częściową zmianą trasy w ul. Kościelnej oraz odcinka kolektora 1500/1700 od ul. Kościelnej do ul. Wspólnej w Sosnowcu.
 • Wodociąg ø 40 ÷ 160 PE L= 950 mb
 • Kanalizacja ogólnospławna - ø 200 ÷ 500 - 960,0 mb:
  • Renowacja bezwykopowa kanalizacji ogólnospławnej ø 400 - 190mb.
  • Renowacja bezwykopowa kanalizacji ø 1500/1700 - 112 mb
  • Projekt odbudowy nawierzchni ul. Kościelnej – jezdnia 2400 m2 , chodniki - 2200 m2 , zieleń - 1000 m2
  • Projekt organizacji ruchu wraz ze zmianą programu sygnalizacji świetlnej
 • Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych ze zmianą trasy w ulicach: Stroma, Beskidzka, Spadzista, Zakopiańska, Łukowa w Sosnowcu. Sieci i przyłącza wodociągowe ø 160 ÷ 40 PE, L = 4 337 mb
 • Przebudowa sieci wodociągowej z częściową zmianą trasy w ulicy Mikołajczyka w Sosnowcu. Sieci wodociągowe ø 400, L = 769 mb
 • Kontenerowa stacja hydroforowa przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu.
  W ramach zlecenia wykonano dokumentację wielobranżową niezbędną do wykonania inwestycji KONTENEROWA STACJA HYDROFOROWA na którą składały się:
  • część budowlana, instalacyjna, elektryczna
  • przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne
  • przyłącza elektroenergetyczne

 

3. Chorzowsko Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Kubiny, Świętochłowice
 • Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej, ul. Kaliny Świętochłowice
 • Koncepcja zabezpieczenia stawu Kalina przed napływem wód opadowych
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Świerkowej, Lawendowej – Chorzów
 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie stawu Kalina
 • Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zawiszy Czarnego w Chorzowie

 

4. GEO Mieszkanie i Dom

 • Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych, węzeł cieplny trójfunkcyjny dla Centrum Medycznego Ceglana w Katowicach
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ceglana/ Wita Stwosza, Katowice
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Plebiscytowa, Katowice
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø 200, 300, 400
 • Dokumentacja obejmowała m.in. bezwykopowe przejście pod Autostradą A4, projekt tymczasowej pompowni ścieków, badania geotechniczne gruntu i projekt organizacji ruchu na czas robót.

 

5. MZUIM Katowice

 • Budowa kanalizacji deszczowej ul. Śmiłowickiej
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej ø 500 - 315 Katowice, ul. Wozaków

 

6. Tauron Ciepło

 • Przebudowa grupowego węzła cieplnego GWC 15A oraz budowa sieci ciepłowniczej, ul. Morcinka, Dąbrowa Górnicza
 • Przebudowa sieci cieplnej 2xDN 400 na 2xDN 800 ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie
 • 2xDN 800 – 125mb (napowietrznie – przejście nad torami PKP)
 • 2xDN 800 – 60mb (podziemnie)

 

7. Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III

 • Budowa wp sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w ul. Sawickiej, Kusocińskiego, Powstańców Śl, Łukasiewicza, Morcinka, Skłodowskiej, Staffa i Wyczółkowskiego, Jaworzno

 

8. Tauron Ciepło (ACE Instal)

 • Przebudowa GWC-Warpie 3, GWC-Warpie 1 w Będzinie na indywidualne węzły cieplne wraz z budową sieci ciepłowniczej
 • Przebudowa GWC 13a ul. Morcinka 13 w Dąbrowie Górniczej na indywidualne węzły cieplne wraz z budową sieci ciepłowniczej z przyłączami
 • Przebudowa GWC 9a ul. Tysiąclecia 4a w Dąbrowie Górniczej na indywidualne węzły wraz z budową sieci ciepłowniczej z przyłączami

 

9. Urząd Miasta KATOWICE (BPI Redan Szczecin)

 • Przebudowanie strefy śródmiejskiej Katowice – sieci cieplne i przyłącza
  PRZEŁOŻENIE SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek dla przedsięwzięcia „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowic 2xDN600, 2xDN250

 

10. RPWiK Tychy

 • Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i przełączeniami oraz częściową zmianą trasy w ul. Paderewskiego w Lędzinach sieci i przyłącza wod. ø 160÷63 PE- L=3972mb
 • Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i przełączeniami oraz częściową zmianą trasy w ul. Jaśkowickiej w Orzeszu, ø 225 ÷ 110 PE - L= 5000 mb

 

11. MPK w Poznaniu Spółka z o.o. (AB-PROJEKT)

 • Zajezdnia Tramwajowa Franowo w Poznaniu - Sieci wodociągowe ø 200 do 50 PE – 4550 mb
 • Kolektory kanalizacji deszczowej – średnice ø 600 do 500 – długość – 2600 mb
 • Sieci kanalizacji deszczowej – średnice ø 400 do 160 – długość – 1700 mb
 • Kolektory kanalizacji sanitarnej – ø 315 – 1500 mb
 • Sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 do 160 – 1000 mb

 

12. UM KATOWICE (Jems Architekci - Arup Kraków)

 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

 

Sieci i przyłącza ciepłownicze, kanalizacyjne i wodociągowe

 

 • Przełożenie ciepłociągu 2xDN500, 2xDN400, 2 x DN150 (rury stalowe preizolowane) - długość 575 mb
 • Przyłącze cieplne 2xDN150 - długość 84 mb
 • Zewnętrzna instalacja wody chłodniczej 2 x DN 350 (rury stalowe preizolowane) - długość 145 mb
 • Przyłącza kanalizacyjne ø 500/600 PVC/PE – 98 mb
 • Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej ø 160÷250PVC – długość 662mb
 • Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej ø 160÷500PVC – długość 1651mb
 • Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ø 160÷315PVC – długość 102mb
 • Zewnętrzne instalacje podlewania zieleni ø 75÷40PE – długość 218mb
 • Przełożenie przyłącza wody ø 250PE - długość 295 mb
 • Przyłącze wody ø160PE - długość 30 mb
  + INSTALACJE WEWNĘTRZNE

 

13. FENICE POLAND Sp. z o.o.

 • Renowacja rurociągu stalowego 216x8 wody przemysłowej z Kiczyc do Odlewni Żeliwa Teksid Iron Poland – Skoczów metodą bezwykopową, długość f 160PE TS; L= 3461 mb

 

14. PEC Katowice (obecnie Tauron Ciepło)

 • Koordynacja prac projektowych i wykonanie dokumentacji magistrali cieplnej "NOWOZACHODNIEJ" od stacji SO3 w Chorzowie ul. Żołnierzy Września do Huty Batory w Chorzowie
  Średnica magistrali 2 x Dn700 do 2 x Dn400 , Długość magistrali 5 500,0 mb

 

15. PEC Bytom

 • Przebudowa osiedlowej zewnętrznej instalacji odbiorczej przy ul. Gwarków Tarnogórskich, Wojciechowskiego, Pl. Powstańców, Pl. Pokoju – zasilanej z GWC (CC-0) Pl. Pokoju w Bytomiu
 • Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Knosały w Radzionkowie z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych, L=1158 mb, średnice 2xDN150-DN40