Przejdź do treści

Sieci i instalacje sanitarne

 

Oferujemy kompleksowe wykonanie następującego zakresu prac:

  • przygotowanie projektów branżowych na etapie koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej
  • przygotowanie analiz ekonomicznych (szacunkowe wyceny na każdym z etapów prac), kosztorysy i przedmiary
  • analizy energetyczne proponowanych koncepcji rozwiązań
  • uzyskanie odpowiednich zatwierdzeń (pozwolenie na budowę lub dokumentacja do zgłoszenia) i uzgodnień
  • pomoc w realizacji przetargu
  • nadzór autorski

 

Co projektujemy?

 

sieci cieplne (od przyłącza do magistrali)

sieci wodociągowe - nowoprojektowane a także remonty

sieci kanalizacyjne - sanitarne + deszczowe - także remonty metodą bezwykopową

sieci gazowe

instalacje centralnego ogrzewania (ogrzewanie powietrzne, wodne konwekcyjne, wodne promiennikowe)

instalacje wodne i kanalizacyjne (z naciskiem na minimalizację zużycia wody)

instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (technologiczne i komfortu, wentylacja kuchni, układy CAV, VAV, klimakonwektorowe, belki chłodzące)

odciągi miejscowe

instalacje chłodzące wodne i freonowe

wodne instalacje przeciwpożarowe - instalacje tryskaczowe (z obliczeniami hydraulicznymi) i hydrantowe

wentylacja pożarowa - oddymiane i ochrona przed zadymianiem pionowych dróg ewakuacyjnych

instalacje gaszenia gazem

kotłownie - gazowe i olejowe

pompy ciepła

węzły cieplne - posiadamy referencje na kilkumegawatowe węzły

maszynownie chłodnicze - agregaty sprężarkowe i absorbcyjne, suche schładzacze , schładzacze adiabatyczne i wieże chłodzące

instalacje sprężonego powietrza wraz z projektami sprężarkowni

specjalistyczne instalacje technologiczna np. instalacje zasilania farbami lub rozpuszczalnikami

instalacje odzysku ciepła z procesów technologicznych

instalacje w laboratoriach