Przejdź do treści

Referencje

Ove Arup & Partners International LTD Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie

Ove Arup & Partners International LTD Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

Przebudowa sieci ciepłowniczych na wyjściu z Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach przy ul. Składowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

Wymiana sieci ciepłowniczej przesyłowej Północ 2xDN500 od KR XVIII-KR XIX w Tychach oraz budowa przyłączy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

Budowa przyłączy do budynków w rejonie ul. Orzeskiej, Moniuszki, Chopina, Cieszyńskiej oraz osiedla Zośka w Łaziskach Górnych

Biuro Architektoniczne ARKAT Dieter Paleta S.C.

Przebudowa obiektu przy ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach (dawny Hotel Polonia) z przeznaczeniem na dom akademicki

GEO Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plebiscytowej w Katowicach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Katowicach (obecnie Tauron Ciepło Sp. z o.o.)

Koncepcja Programowo – Przestrzenna magistrali cieplnej tzw. Nowozachodniej o długości 5 500mb, Średnice 2xDN 700 do 2xDN400

Tauron Ciepło Sp. z o.o. Katowice

Przebudowa grupowego węzła cieplnego GWC 15a w Dąbrowie Górniczej na indywidualne węzły cieplne oraz budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka.

Tauron Ciepło Sp. z o.o. Katowice

Budowa sieci i przyłączy sieci ciepłowniczych w Dąbrowie Górniczej o łącznej długości 3 700mb

Tauron Ciepło Sp. z o.o. Katowice

Przebudowa sieci cieplnej 2xDN400 na 2xDN800 w ul. Królowej Jadwigi w Chorzowie

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przebudowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kubiny w Świętochłowicach, L=762 mb